HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 3)

ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 3)

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:38

ขอเชิญอบรมโครงการ "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน" รุ่นที่ 17

ขอเชิญอบรมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:783

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation

ขอแสดงความยินดีกับนศ.มทส.คว้ารางวัล Best Presentation

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนรดี วิชญพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:92

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศักดา ขำคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักดา  ขำคม อาจารย์ประจำสำนักวิชาพ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:127

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักประสานงานฯ จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย "ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:138

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ คุณนนทพร หว่อง นักศึกษาปริญญาเอก ในโอกาสได้ร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:97

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีรายชื... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:178

อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust

อาจารย์มทส.ได้รับทุนวิจัย Rainforest Trust

ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:112

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัย มทส. รับรางวัล Silver Award จากการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:151

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

อาจารย์มทส.รับรางวัล Best Paper Award

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:155

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:151

ใช้คลื่นวิทยุติดตาม "งูจงอาง" พิทักษ์พญาอสรพิษไม่ให้สูญพันธุ์

ใช้คลื่นวิทยุติดตาม

งูจงอาง (King Cobra) พญาอสรพิษที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารงูทั้งมวล จัดเป็นงูพิษขนาดใ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:233

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

นศ.วิศวะฯเคมี รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี/ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คว้ารางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญรางวั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:387

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

  วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2561) รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:352

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช.จับมือมทส. อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

วช.จับมือมทส. อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:22

อบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัย รุ่นที่ 12

อบรมหลักสูตรการประเมินโครงการวิจัย รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:17

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี"

สบวพ.ร่วมกับ Medresnet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:84

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:99

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561 ครั้งที่ 11

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561 ครั้งที่ 11

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:157

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:170

มสธ.ศึกษาดูงานสบวพ.

มสธ.ศึกษาดูงานสบวพ.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:114

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

เจ้าหน้าที่สบวพ.คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด และ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:143

ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

 ประชุมเครือข่าย C-วิจัย และ เครือข่าย C-อพ.สธ.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:189

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

พนักงาน มทส. ผู้มีผลงานดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แสดง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:259

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

วันนี้(21 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:371

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:364

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ได้รับการตอบรับเข้าฐานข้อมูล Scopus

ขอแสดงความยินดี SJST วารสารไทยลำดับที่ 9 ที่เข้าฐานข้อมูล Scopus ขอแสดงความยินดีกับ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:500

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

ประชุมชี้แจง กรอบหัวข้อวิจัยและยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561.

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:390

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

วช. ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณากา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:9

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

สวก.ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบวิจัย

สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:26

วช.ขอเชิญงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วช.ขอเชิญงทะเบียนร่วมงาน  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วช.ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนร่วมงาน มหกรรม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:34

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอียดแล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:38

การรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:33

เปิดรับสมัครทุน คปก. แบบกลุ่ม

ในปีงบประมาณ 2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้จัดสรร “ทุน คปก. แบบกลุ่ม” เพื... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:49

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Japan Society for the Promotion of Scien... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:31

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ NRCT-ICSSR

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย มีการแลกเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:60

ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:59

มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยในมนุษย์

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมจริยธรรม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:51

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 7 หลักสูตร คือ 1.การจัดทำแผนยุท... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:63

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบฯ 2562

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:96

วช.และ JSPS เปืดรับข้อสมัคร

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ไ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:67

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย